KOBİ’lerin Sürdürülebilir Kümelendirilmesi için Stratejik Planlama Projesi

PROJENİN ADI

KOBİ’lerin Sürdürülebilir Kümelendirilmesi için Stratejik Planlama Projesi

PROJENİN SÜRESİ ve
BAŞLANGIÇ - BİTİŞ TARİHİ

Aralık 2008 – Mart 2011

PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI

AB Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Kapsamında Ostim İş ve inşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) Kobilerin Sürdürülebilir Kümelendirilmesi için Stratejik Planlama Projesi (KOBİ Küme)

PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve
NİHAİ FAYDALANICILARI

OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan İş ve İnşaat Makineleri Kümesi Üye İşletmeler

İLGİLİ KURUM

Ulusal Ajans

PROJE ORTAKLARI

OSTİM Organize Sanayi Bölge Yönetimi

Çankaya üniversitesi

PROJE BÜTÇESİ

200.000 EURO

PROJE SONUÇLARI

KOBİ’leri, genelde strateji üretmek, özelde ise diğer firmalarla işbirliği sağlamak konusunda eğiterek KOBİ’lere rekabet gücü kazandırmak ve var olan rekabet güçlerini korumak konusunda İrlanda’dan yenilik transferi gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği yapılmıştır.