3. UR-GE Projesi, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

UR-GE nedir?

UR-GE olarak anılan teşvik, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır.

İŞİM 3. UR-GE PROJESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER VE SONUÇ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi III. UR-GE Projesi kapsamında 5 adet eğitim alınmıştır. Firmaların ihracat, verim ve kapasite artırımı konularında gelişmesini amaçlayan eğitimler şu şekildedir;

  1. Uluslararası Pazarlama ve Ticari İstihbarat
  2. Kobilerde Liderlik
  3. KAIZEN Temelleri
  4. Satış Sonrası Hizmetler
  5. Depo ve Stok Yönetimi

YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ZİYARET EDİLEN ÜLKE VE ŞEHİRLER;

1) ALMANYA / MÜNİH BAUMA FUARI (2016)

2) DUBAI TİCARET HEYETİ & BIG 5 FUARI (2017)

3) A.B.D / CHICAGO – LAS VEGAS – LOS ANGELES (2017)

4) GÜNEY AFRİKA - CAPE TOWN & JOHANNESBURG (2018)

5) KENYA - NAIROBI  (2018)

PROJEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIM HEYETLERİ

-TÜRKİ CUMHURİYETLER

-GANA

DANIŞMANLIK

İŞİM Kümelenmesi altında yürütülen UR-GE Projesinde 6 ay süre ile alınan Hedef Pazar ve Rakip Analizi Danışmanlığı, proje katılımcısı firmalarda ticari istihbarat veri tabanı ile hedef Pazar tespiti, rakip analizi, aktif ihracatın gerçekleşmesi, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve sonucunda bilinçli ihracata geçilmesi hedefleriyle tasarlanmıştır.

REKLAM & TANITIM FAALİYETLERİ

İngilizce olarak firma ürün ve görsel resimlerini içeren ayrıca iletişim bilgileri ve detaylı üretim bilgisi içeren kataloglardan 2000 adet bastırılmış ve tüm yurtdışı fuarlarında ve Ticari heyet ağırlamalarında dağıtılmıştır. Ayrıca gittiğimiz yurtdışı fuarları öncesinde çeşitli sektörel gazete, dergi ve web sayfalarına heyetimizin orada hangi tarihler aralığında bulunacağı ile ilgili reklamımız verilmiştir.

SONUÇ:

İş ve İnşaat Makineleri (İŞİM) Kümelenmesi Firmalarının III. UR-GE Projesi, 29 firmanın katılımıyla memnuniyet oranı %90’ın üzerinde, firmalarımız için hayli verimli geçen 3 yıllık bir proje olmuştur. UR-GE Projesi kapsamında firmalarımız başta İhracata, Kapasite artırımı ve Kaliteye yönelik önemli bilgi ve tecrübeler kazanmıştır. Firmalarımız farklı pazar ziyaretleriyle uluslararası arenada kendi konumunu daha iyi anlamıştır. İŞİM Kümelenmesi’ nin bundan sonraki hedefi, kazandığı UR-GE Projeleri tecrübesini 4. URGE  projesini başlatmak ve bu proje kapsamında İhracatı geliştirecek Satış Sonrası Hizmetler, kalite ve kapasite artırıcı faaliyetlere ağırlık ver ve firmaları ihracata giden yolda profesyonel biçimde desteklemektir.