İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM),  Çankaya Üniversitesi ile Ostim OSB Müdürlüğü’nün işbirliği sonucunda 2007 yılında OSTİM’ de kurulan ilk kümelenmedir. İŞİM, 2007 yılından bu yana faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmadan oluşan ulusal bir kümelenmedir. İş ve İnşaat Makineleri sektöründe Türkiye’de ve Dünya’da bir merkez olan OSTİM Bölgesi ve ağırlıklı olarak ANKARA ilinde yer alan ve çoğunlukla KOBİ’lerden oluşan üyelerimiz ülkemizin sektörel anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahiptir.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM); Ağır ve Mini İş Makinaları, Araçüstü Ekipmanlar, Asfalt ve Yol Makinaları, Beton Makina ve Ekipmanları, Kırma Eleme Tesisleri, Taşıma - Kaldırma Ekipmanları, Tünel ve Maden Makinaları, Hafif İnşaat Makinaları, Yedek Parça ve Ataşmanlar, Destekleyici Ürün Ve Hizmetler sektörlerinde yer alan firmalardan oluşmaktadır.

İŞİM Kümelenmesinin ana hedefi firmalarının yenilikçi yaklaşımlarını ve işbirliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya markası olmalarını sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projeler şunlardır:

Son sınıf öğrenci bitirme projeleri ve stajları firmalarımızda gerçekleşmektedir. Her yıl ortalama 20 firmamızda öğrenci projesi gerçekleşmiş olup, sene sonunda bazı öğrenciler üye firmalarımızda çalışmaya da başlamıştır.

Uluslararası bilinirliğin arttırılması ve iyi örneklerin ülkemize ve kümeye kazandırılması noktasında 650.000€ bütçeli 3 AB projesi tamamlanmıştır. Başarılı proje çalışmaları neticesinde İŞİM, Avrupa Komisyonu tarafından Bronz Markalı Küme olarak tescil edilmiştir.

Firmalarımızın ihracatlarını arttırmak adına, bugüne kadar 3 adet T.C. Ticaret Bakanlığı URGE Projesi tamamlanmıştır. Bu projeler kapsamında yaklaşık 70 firmaya ihtiyaç analizleri,  ihracata yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca Uluslararası Heyetler halinde fuar, tesis ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri programları organize edilmiştir. İŞİM Kümelenmesi olarak bugüne kadar 100 ün üzerinde çalışana eğitim ve danışmanlık verilmiş ve 4 kıta da birçok ülkeyi ziyaret ederek küme üyelerine ticarileşme görüşmeleri sağlamıştır. Bu projelerin sonunda firmaların ihracat cirolarında %121 ve ülke sayılarında % 97 oranında artış gözlenmiştir.

Bunların yanı sıra ortak lobi faaliyetleri, yurtiçi kurum ve kuruluşlar ile irtibatlar, sektörü ilgilendiren yurtiçi fuarlara katılım, tanıtım amaçlı katalog ve broşür çalışmaları gibi birçok faaliyet gerçekleştirmiştir.

Başlangıçta 25 üye ile yola çıkan kümelenmenin şu an 145’in üzerinde üyesi bulunmakta ve her ay bu sayıya yenileri eklenmektedir. Kümelenme geçen 12 senenin ardından kazanmış olduğu tecrübe ile faaliyetlerine başarılı ve etkin bir şekilde “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ” sloganı ile yoluna devam etmektedir.