CLUSTEM - Makine ve Tekstil sektörlerinde Küme Yönetimi ve Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Türkiye ‘de ilk kez ve dünyada 5 projeden biri olan Küme Mükemmeliyet Programı Projesini kazandı.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Türkiye ‘de ilk kez ve dünyada 5 projeden biri olan Küme Mükemmeliyet Programı Projesini kazandı. Proje başvurusu fikri ve konsrosiyum ortaklarını davet etmek adımı, yani bu projenin ilk girişimi İŞİM Kümelenmesi çalışmasıyla hayata geçti.

2014 yılı Ağustos ayında proje çalışmalarına başlayan İŞİM Kümelenmesi, içlerinde İngiltere, İspanya ve İtalya’nın 3 güçlü kümelenmesinin bulunduğu bir konsorsiyum oluşturarak 29 Ekim 2014 tarihinde küme adına ilk başvurularını direk olarak Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonuna yaptı. Dünya çapında toplamda sadece 5 organizasyona verilecek olan Avrupa Birliği COSME Küme Mükemmeliyet Programı kapsamında bulunan bu desteğin kazananlarından birinin İŞİM Kümelenmesi olduğu, 26 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından bildirildi ve proje 01.01.2016 tarihinde başladı. Türkiye ‘den ilk kez bir küme, bu kapsamda bir destek almayı başardı ve en üst limitte bütçe almaya hak kazandıkları bu proje ile İŞİM, Küme Yönetimi Mükemmeliyetini güçlendirerek birinci sınıf bir küme olma yolunda ilk adımı attı.

İki yıl sürecek proje faaliyetleri arasında Kıyaslama faaliyetlerinde yer almak, Eğitimlere katılmak, KOBİ’lere sağlanan hizmetlerin belirlenmesi ve çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi, Yaygınlaştırma, etki analizi ve izleme faaliyetleri gibi faaliyetler yer almaktadır.

COSME Desteği Nedir?

KOBİ’ler Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) bünyesinde 2009 yılında Avrupa Komisyonu küme mükemmeliyetini güçlendirerek daha çok birinci sınıf kümeler oluşturmak için Avrupa Küme Mükemmeliyet Girişimini (ECEI) başlatmıştır.

COSME Programı kapsamındaki “Küme Mükemmeliyet Programı-Cluster Excellency Programme” çağrısının amacı; Avrupa KOBİ’lerine kümelenmeler aracılığıyla daha profesyonel iş ağları sunarak kümelenme yönetimi mükemmeliyetini güçlendirmek ve böylelikle birinci sınıf kümelenmelerin oluşumuna katkıda bulunmaktır.

AB Komisyonu tarafından COSME Programı bünyesinde de Küme Mükemmeliyet Programı’nın uygulanması için 1,25 milyon Avro büyüklüğünde bir bütçe öngörülerek Küçük ve orta büyüklükteki şirketler için oluşturulmuştur.

Yönetim uygulamalarının yanı sıra pazar/rekabetçilik avantajları veya analitik kapasitelerini geliştirmek, KOBİ’lerine, kendi kümelenmeleri bünyesinde, en üst kalitede hizmetler sunmak; özellikle yaratıcılıklarını işleri ile birleştirmeleri, uluslararasılaştırılma fırsatları, Çözüm Sunma Teknolojilerinin (KETs) daha iyi kullanılması ve yayılması, Sınai Mülki Haklarının korunması ve ayrıca diğer kaynak etkinliği sorularına çözüm sağlanması gibi hedefleri de içinde barındırmaktadır.