İŞİM'e Üyelik

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi yeni üyelik başvurusunda bulunacak firmalar ekte yer alan Dernek Tüzüğü'ndeki amaç ve hedefler doğrultusunda yol alacak sektörde üretim yapan firma olmak zorundadır.

Başvuruda bulunacak firmanın yine ekte yer alan üyelik formunu kaşeli ve imzalı bir şekilde doldurması; mevcut 2 firmamızdan kaşeli imzalı referans alması gerekmektedir.

Üyelik formuna ek olarak ;

  1. Kartvizit
  2. 2 adet fotoğraf
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Firma Kataloğu
  5. Kapasite Raporu

evraklarını tarafımıza teslim etmeniz yeterli olacaktır.

NOT: Aidat ödemeniz yıllık 600 TL dir.

İlgili Dökümanlar