İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM)  Çankaya Üniversitesi ile Ostim OSB Müdürlüğü’nün işbirliği sonucunda 2007 yılında OSTİM’de kurulan ilk kümedir. İŞİM, 2007 yılından bu yana faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmalardan oluşan bir kümelenmedir. İş ve İnşaat Makineleri sektöründe Türkiye’de ve Dünya’da bir merkez olan OSTİM Bölgesi ve ANKARA ilinde yer alan ve ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşan üyelerimiz ülkemizin sektörel anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahiptir.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM); Hafif İnşaat Makineleri, İş Makineleri ve Yedek Parçaları, Beton Santralleri, Kırma-Eleme Tesisleri, Yol ve Asfalt Makineleri, Araç Üstü Ekipmanları, Aktarıcı-Konveyör Sistemleri alt sektörlerinde yer alan 139 üye firmadan oluşmaktadır.

İŞİM Kümelenmesinin ana hedefi firmalarının yenilikçi yaklaşımlarını ve işbirliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya markası olmalarını sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projeler şunlardır:

Çankaya Üniversitesi son sınıf öğrenci bitirme projeleri firmalarımızda gerçekleşmektedir. Her yıl ortalama 20'ye yakın firmamızda öğrenci projesi gerçekleşmiş olup, sene sonunda bazı öğrenciler üye firmalarımızda çalışmaya da başlamıştır.

Uluslararası bilinirliğin arttırılması ve iyi örneklerin ülkemize ve kümeye kazandırılması noktasında 400.000€ bütçeli 2 AB projesi tamamlanmış, 3.'sü devam etmektedir. Proje kapsamında küme, Avrupa Komisyonu tarafından Bronz Marka sertifika almaya hak kazanmıştır.

Firmalarımızın ihracatlarını arttırmak adına 3 yıl süren ve toplamda 38 üye firmamızın dâhil olduğu, 2 adet T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE Projesi tamamlanmıştır. Bu projeler kapsamında dış ticarete yönelik 5 başlıkta eğitim ve danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür. Ayrıca Rusya CTT, Bauma Almanya, Bauma Afrika ve Amerika Con-Expo Fuar ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri programları organize edilmiştir. Şu an 29 üyenin yer aldığı  3. URGE projesini yürütmekte olan küme, proje kapsamında 2 eğitim düzenlemiştir. Ayrıca Bauma Almanya ve Dubai Big-5 fuarı ve ikili iş görüşmeleri programları düzenlemiştir.

Bunların yanı sıra ortak lobi faaliyetleri, kurum ve kuruluşlar ile irtibatlar, sektörü ilgilendiren yurtiçi fuarlara katılım, tanıtım amaçlı katalog ve broşür çalışmaları gibi birçok faaliyet gerçekleştirmiştir.

Başlangıçta 25 üye ile yola çıkan kümenin şu an 139 üyesi bulunmakta ve her ay bu sayıya yenileri eklenmektedir. Küme geçen 12 senenin ardından kazanmış olduğu tecrübe ile faaliyetlerine başarılı ve etkin bir şekilde “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ” sloganı ile yoluna devam etmektedir.