İlave Gümrük Vergileri Hakkında


Değerli Üyelerimiz,

Gözlemci Üyesi bulunduğumuz Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED)'ten gelen ilave gümrük vergileri hakkında taleplerimizin iletilmesi ile ilgili detaylı metin aşağıdadır. Bu alanda değerlendirilmesi faydalı görülen ürün gruplarının kısa gerekçeleri ile (Üretim kabiliyeti, ihracat ve ithalat değer bilgileri dahil olmak üzere) 11 Aralık pazartesi saat 14:00'e kadar info@isim.org.tr adresine bildirilmesini önemle rica ederim.

Malumunuz olduğu üzere makine ihracatımızın 30 milyar USD’ye yaklaşmasına karşın ithalat 46 milyar USD’ye doğru ilerlemekte olup dış ticaret açığının tarihi bir orana gelmesi endişe ile izlenmektedir.
Makine ithalatındaki artışın, Türkiye’nin artan makine ve teçhizat yatırımları yanı sıra rekabeti bozucu agresif dış ticaret politikaları sonucu özellikle uzak doğu menşeli ürün kaynaklı olduğu görülmektedir.

Bu doğrultuda, AB ve STA ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-2.pdf 723 kalem (12 dijit 84 GTİP) makineye uygulanan %5 ila %20 (5-7 ağırlıkta) oranındaki ilave gümrük vergilerinin artırılması faydalı mütalaa edilmektedir.

Bununla birlikte, Yatırım Teşvik Gümrük Vergisi Muafiyeti İstisnası getirilen ürün grubunun Layout 1 (resmigazete.gov.tr) genişletilmesi veya “15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta da ilave gümrük vergisi uygulanır” hükmü getirilmesi üzerine taleplerimiz yapılmıştır.

Bu doğrultuda ekli Excel listede, renkli gösterilen ülkemizin üretim kabiliyeti yüksek olan ürünlerin koruma düzeyinin artırılması (İGV’ler) talebi çerçevesinde bu alanda değerlendirilmesi faydalı görülen diğer ürün gruplarının kısa gerekçeleri ile (Üretim kabiliyeti, ihracat ve ithalat değer bilgileri dahil olmak üzere) 11 Aralık pazartesi saat 14:00'e kadar info@isim.org.tr adresine bildirilmesini önemle rica ederim.