Sektörü Üreterek Büyütmek İstiyoruz

Ekleme Tarihi 20.07.2017

Ankara ilinde yer alan firmalarımız, iş makinaları, hafif inşaat makineleri, özel amaçlı iş makineleri, beton santralleri, kırma eleme tesisleri, asfalt plentleri, araç üstü ekipmanları, konveyör sistemleri ve iş makinaları yedek parçaları üretiyor.

Fevzi GÖKALP - OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Koordinatörü

Sosyal yaşamın ihtiyacı olan konutlar, yollar, hastaneler, havaalanları, alışveriş merkezleri vb. tesisler devletlerin her zaman öncelikli alanları arasında yer aldı. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmışlığını İş makineleri sayısı ve niteliği ile ölçmek mümkün.

İş makineleri sektörü; greyderler, kazıcı yükleyiciler, maden makinaları, yol yapımında kullanılan makinalar, beton santralleri, hafif inşaat makinaları ve tüm bunlara ait yedek parça imalatları, bakım-onarım ve satış sonrası hizmetler olmak üzere geniş bir alt sektör grubunu içeriyor.

Dünyada 300 milyar dolarlık bir pazara sahip sektörün hakim ülkeleri ABD ve Japonya olmakla birlikte sektör satışlarının 2/3’ü 10 firmaya ait. Türkiye’nin bu pazardaki payı ise yüzde 2. 3. Çin ve Hindistan ardından en hızlı büyüyen pazar konumunda olan Türkiye, büyüklük olarak Avrupa’da 4'üncü dünyada ise 11'inci sırada yer alıyor.

Sahip olduğu yüksek katma değer oranı, nitelikli personele yönelik istihdam alanı yaratması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığının azaltması gibi nedenlerden dolayı lokomotif sektörlerden birisi.

2007 yılında, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü önderliğinde, Çankaya Üniversitesi’nin katkılarıyla sektörde yerli üretimin katkı ve kalitesini artırmak adına OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) kuruldu. İŞİM, mevcut 143 yerli üretim yapan firmasıyla sektöre katkı vermeye devam ediyor.

Ankara ilinde yer alan firmalarımız, iş makinaları, hafif inşaat makineleri, özel amaçlı iş makineleri, beton santralleri, kırma eleme tesisleri, asfalt plentleri, araç üstü ekipmanları, konveyör sistemleri ve iş makinaları yedek parçaları üretiyor.

Amacımız; sektörün ve üye firmalarımızın gelecekte daha rekabetçi olmasını sağlayabilmek için ortak lobi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, projeler, tedarik ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek. Bu amaçlar doğrultusunda iki AB Projesi tamamladık ve üçüncüsünü yürütmeye devam ediyoruz.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen eş zamanlı iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesini başarıyla tamamladık, üçüncüsü devam
ediyor.

Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak firmalarımızın kendi içlerinde işbirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli programlar ve etkinlikler yürütülmektedir. Üyelerimizin yaşadığı problemler kamuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak çözümler üretmek için çabalarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Sektörün yurtiçi ve yurtdışı fuarlarını yakından takip ediyor ve birçoğuna ortak katılım sağlıyoruz. Kısacası ortak lobi, eğitim, danışmanlık tedarik, tanıtım, pazarlama, Ar-Ge ve projelerle üyelerimize ve yerli üretime önemli katkılar sunuyoruz.

İhtiyaç hızla artacak
Türkiye 2023 vizyonu çerçevesinde önemli yatırımları planlarına dahil etti. Bunlar; havaalanları, köprüler, toplu konutlar, şehir hastaneleri, demiryolu inşaatları, barajlar gibi büyük ölçekli projeler. Bu projelerin gerçekleşmesi ile paralel olarak iş ve inşaat makineleri sektörüne olan ihtiyaç da hızla artacak. Türkiye’nin iş makineleri ihtiyacının yüzde 60’i yabancı, yüzde 40’ı yerli firmalar tarafından karşılanıyor. Sektördeki ithalat oranının azaltılması da en az ihracat kadar önemli. Yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerde de hızla artan bir altyapı ve üstyapı çalışmaları mevcuttur. Yine bu çalışmalarda sektör için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

İŞİM olarak; hem ülkemizde hem de yakın coğrafyamızda yaşanan bu gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemize en büyük katkıyı ‘üreterek sunmak’ istiyoruz. Kamudan beklentimiz; yerli firmaların ve KOBİ’lerin üretimine destek olmak amacıyla yerli ürünlerimizi tercih etmeleridir; ki hiçbirisi yabancı rakiplerinden kalite anlamında daha aşağıda değildir.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ sloganıyla yola çıkan İŞİM’in hedefi, sektördeki üretici firmalarımız, üniversitelerimiz, eğitim kurumlarımız ve kamu kuruluşlarımız ile sektörü birlikte üreterek büyütmektir.