İstihdam Avantajlı Okul-Sanayi İşbirliği

Ekleme Tarihi 20.07.2017

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi ile OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Bölgesindeki eğitim kurumlarının nitelikli işgücü çabalarına katkı veren OSTİM’de yeni bir adım atıldı. OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’yle imzaladığı protokolle; sektöre yönelik eğitimin zenginleştirilmesi, öğrencilerin staj ve mezuniyet sonrası istihdamı, Küme üyelerinin çalışanları için eğitim taleplerini karşılayacak.

İŞİM adına Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim ile Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yılmaz, OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına Koordinatör Okul Müdürü Tuncay Uçar’ın imzaladığı protokol kapsamında; iş ve inşaat makineleri teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi, alan eğitmenlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi, alan programlarının güncellenmesi, alan öğrencilerinin yeterliliklerinin artırılarak sektörde istihdamın sağlanması, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerinin geliştirerek yeterliliklerinin belgelendirilmesi, sektörde meydana gelen teknolojik gelişmelerin ilgili taraflara aktarılması konularında işbirlikleri yapılacak.

“Meslek liselerini önemsiyoruz”
OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gösterdiği çabaya teşekkür eden İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, “Protokolün amacına uygun bir şekilde çalışacağına inanarak imzalıyoruz. Meslek lisesi memleket meselesi; biz de bunu önemsiyoruz. Meslek liselerinde eğiticinin eğitimine de yönelmemiz gerekiyor.  Meslek liselerinin bizlerin personel ihtiyacını desteklemesinden dolayı İŞİM olarak elimizden gelen desteği göstereceğimize bu protokolle söz vermiş oluyoruz.” dedi.

“Bize düşen; size ara eleman yetiştirmek”
OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Okul Müdürü Tuncay Uçar da, kümelenmenin okullarına sağlayacağı en büyük desteğin, öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınması olduğunu bildirdi. Uçar, İŞİM’in yaklaşımından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Küme üyelerinin öğrencilerimize bilgilerini anlatması bizleri mutlu edecektir. Mezun olan öğrencilerimizin ve eğitimine devam eden öğrencilerimizin de en az yüzde ellisine iş vereceğinizi, işletmelerinizde staj yaptıracağınızı söylüyorsunuz. Bize düşen; ülkemize hizmet, size de ara eleman yetiştirmek. Hedefimiz; daha iyi şartlarda OSTİM’in ihtiyacı olan; iş makineleri alanında bir okulun olmasıdır. Bu protokol inşallah ona da vesile olur.”

Kapsamı geniş
Yenimahalle ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ilgili alanlarını da kapsayacak olan geniş kapsamlı protokol; eğitim ve istihdam olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Buna göre; sektörde ihtiyaç duyulan/duyulacak olan alanlar, nitelikli eleman ihtiyacı, eleman bilgi-beceri beklentisi; eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Küme tarafından Okula bildirecek. Eğitim öğretim dönemi başında Okulla işbirliği halinde eğitim programları ve öğretim materyalleri sektör ihtiyacına uygun hazırlanacak ve güncellenecek.

Staj ve işbaşı eğitimleri
Alan öğretmenlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi için; ilgili dal öğretmenlerine hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında, eğitim-öğretim dönemi süresince en az 3 defa kurs veya seminer düzenlenecek. Öğrencilerin, küme firmalarının en az yüzde 50’sinde zorunlu stajlarını veya işbaşı eğitim veya beceri eğitimlerinin yapmaları sağlanacak.

Öğrencilerin alan yeterliliklerini artırmaya yönelik Küme tarafından belirlenecek usta öğretici, mühendis veya işletme sahibi tarafından en az ayda 1 seminer veya eğitim verilecek. Meslek alanındaki öğrenci ve öğretmenlere alan tanıtımı ve saha inceleme faaliyetleri ile ilgili konferans, fuar gibi organizasyonlara katılım konusunda olanak sağlanacak. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik minimum; yılda 2 farklı proje yarışmaları, sektör etkinlik günleri düzenlenecek.

İş yerlerinde verilecek eğitimler için konusunda yetkin kişi ya da kişiler görevlendirilecek. Alan ve dal ile ilgili eğitim ve öğretimi destekleyici atölye ve laboratuvar desteklenecek. Uygun görülmesi durumunda işletmenin atölye ve tezgahlarından yararlandırılacak.

İstihdam imkanı
Protokolün en önemli maddelerinden biri istihdama olan katkısı. Protokol, başarılı alan öğrencilerinin en az yüzde 50’sine, işgücü planlamalarına göre Küme firmalarında istihdam imkanı tanıyor. Süresi 5 beş yıl olarak belirlenen işbirliği protokolünde; OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü de, Okulda bulunmayan alan ve dalların açılması için gerekli Milli Eğitim Bakanlığı prosedürünü yürütecek.

Eğitim programını ve eğitim materyallerini eğitim-öğretim dönemi başında Küme ile birlikte sektör ihtiyacına göre güncelleyecek olan Okul, deneyimlerin paylaşılması kapsamında planlanan eğitim konularını, küme ile belirleyecek.

Sektörle ilgili Okulun yaptığı ulusal ve uluslararası projelerde, proje koşullarına göre Kümeyi projeye dahil edecek olan OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ayrıca; Küme firmalarında çalışanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde ve kurslar düzenleyecek; küme tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde, okul alt yapısını ve eğitmenlerini eğitim-öğretim programını aksatmadan kullandıracak.