İŞİM Kümelenmesi CLUSTEM Projesi ile COSME Çağrısında Türkiye’de Örnek

Ekleme Tarihi 20.10.2017

COSME Programı altında Küme Mükemmeliyetinin Geliştirilmesi başlığı altında Türkiye'den İŞİM, İngiliz, İtalyan ve İspanyol ortaklarının yer aldığı konsorsiyumla Dünyada bu projeyi yürüten ilk 5 konsorsiyum arasına girdik.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği – COSME Programı (2014-2020 EU Programme fort he Competitiveness of Enterprises and Small and Medium- sized Enterprises) AB tarafından 2,3 milyar Euro Bütçe ile KOBİ’lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulmuştur.

Türkiye’nin Programa katılımı, ülkemiz ile Birlik arasında imzalanıp 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile gerçekleşmiş, sonrasında ise KOSGEB ulusal koordinatör olarak yetkilendirilmiştir. KOSGEB  bu kapsamda COSME programına katılımı ve programdan elde edilen kazanımları en üt seviyeye çıkarabilmek için koordinasyon kapasitesinin artırılması projesini yürütmektedir. Yürütülen proje kapsamında da Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Trabzon’da Türkiye’de yürütülen COSME projelerinin iyi uygulamalarını katılımcılarla paylaşmak amaçlanmıştır.

Programın açılış konuşmasında KOSGEB Başkanımız Prof. Dr. Cevahir Uzkurt “İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, kümelenme yönetiminin güçlendirilmesi, tekstil ve makine sektörlerindeki hizmetler, CLUSTEM projesi ile 40 ülkeden 902 küme ile kıyaslanarak bronz marka almaya layık görülmüştür. Ülkemize böyle bir gururu yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz.” diyerek İŞİM konusunda katılımcılara önemli bir vurgu yapmıştır.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) olarak 2016 yılında başlayan ve 2 yıl sürecek projemiz hakkında katılımcılara bilgilendirme yapacağız. KOSGEB’in Ankara’da gerçekleştiği programda CLUSTEM isimli yürüttüğümüz proje ile İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim katılımcılara bilgilendirme yaptı. Sayın Rasim şöyle devam etti:

COSME Programı altında Küme Mükemmeliyetinin Geliştirilmesi başlığı altında Türkiyeden İŞİM, İngiliz, İtalyan ve İspanyol ortaklarının yer aldığı konsorsiyumla Dünyada bu projeyi yürüten ilk 5 konsorsiyum arasına girdik. Makine ve tekstil sektöründe küme yönetimi ve üyeler sunulan hizmetlerin iyileştirilmesinin hedeflendiği projenin yaklaşık bütçesi 250.000 avrodur. Projede İŞİM adına yönetim kurulu adına ben ve Küme koordinatörümüz Fevzi GÖKALP ile, özellikle vurgulamadan geçemeyeceğim proje uzmanımız Esma Akyüz proje kapsamında birçok faaliyete katıldık.

İlk faaliyet olarak Avrupa’da yer alan 40 ülkeden 902 küme analiz edilerek konsorsiyum üyelerine kıyaslama analizi gerçekleştirilmiştir. Küme yönetimi ve vermiş olduğu hizmetler kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır.

 İŞİM Küme Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, kıyaslama analizi sonrası proje ortaklarına AB tarafından Bronz marka küme sertifikası verildiği belirtti. İŞİM proje kapsamında Bronz sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

Ardından Küme Yönetimi konusunda 2 haftalık bir eğitim aldık. Aldığımız eğitim neticesinde küme yönetimi stratejisini oluşturmak üzere çalışmalar gerçekleştirdik. Toplamda 3 ülke ve 4 altın sertifikalı küme ziyaretinde bulunarak yönetimsel olarak tecrübelerini bizzat yerinde dinledik.

Kapanış toplantısının Kasım ayının sonunda gerçekleşeceği toplantının ev sahipliğini İŞİM Kümelenmesi olarak biz ev sahipliği yapacağız. Bu programa tüm katılımcıları davet ettiğini belirten Rasim, elde edilen tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını tüm katılımcılara iletti.

İlgili Görseller