İŞİM; İNGİLTERE, İSPANYA VE İTALYA, İLE OSTİM DE BULUŞTU!

Ekleme Tarihi 6.01.2018

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Türkiye ‘de ilk kez ve dünyada 5 projeden biri olan Küme Mükemmeliyet Programı Projesini kazandı. 01.01.2016 tarihinde başlayan 250.000 Euro bütçeli, 2 yıl süreli projenin başarıyla tamamlanmasının ardından kapanış toplantısı, 28.11.2017 tarihinde Ankara/Ostim OSB de gerçekleşti.

Projenin kapanış toplantısının açılış konuşmacıları, İŞİM Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar ve Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı projeyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundular. Projenin Yürütücüsü Esma Akyüz İŞİM COSME CLUSTEM Projesini detaylarıyla anlattı. Buna ilaveten Projenin Kapanış toplantısına İngiltere, İspanya ve İtalya’dan proje ortakları sunumlarını yapmak üzere katılım gösterdiler. Projenin Kapanış toplantısında projenin ortakları İngiltere, İspanya ve İtalya da Kümelenme hizmetleri arasında üyelerine sundukları hizmetleri anlatırken, İtalya Büyükelçiliği Ticaret Ofisi Müdürü ve Galler Bölgesi Uzmanı tarafından Pazar fırsatları hakkında önemli bilgilendirme sunumları da yapıldı.

Clustem Projesinde, ilk İş Paketinde “Kıyaslama Analizi” kapsamında İŞİM Kümelenmesi toplam 40 ülkeden 902 Küme ile kıyaslanarak, Bronz Marka Almaya hak kazandı. Bu analiz kapsamında zayıf ve güçlü yanlarını yol gösterici mahiyette bir rapor edinen İŞİM Kümelenmesi ve diğer proje ortakları bu analizleri inceleyerek eksik yanlarını geliştirme noktasında çalışmalar yapmıştır. İkinci İş paketi olan “Küme Yöneticiliği Eğitimleri” kapsamında, İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim ve Proje Yöneticisi Esma Akyüz Barcelona da 2 haftalık sertifikalı eğitimler alınmıştır. Bu eğitimler ile sektörü ve sektörün geleceğini analiz etmeyi öğrenen Küme Koordinasyonu ve Yönetimi üyelerine sunacakları hizmetler kapsamında yaptığı çalışmalarda bu analiz araçlarını kullanmaya başlamışlardır. Yine projenin üçüncü iş paketi olan “Altın Markalı Küme Ziyaretleri” kapsamında, İŞİM Koordinatörü Fevzi Gökalp ve Proje Yöneticisi Esma Akyüz, Danimarka Kopenhag da 1, Fransa’nın Lyon ve Mulhouse şehirlerinde toplam 2 ve Almanya Hamburg ta yerleşik 1 Küme olmak üzere toplam da 4 adet Altın Markalı Kümelenmeyi ziyaret ettiler. Bu ziyaretler de Altın Markayı hak etmiş başarılı Kümelenmelerin üyelerine sundukları hizmetler ve önemli tecrübeleri İŞİM kümelenmemize transfer etmek üzere toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirdiler. Bu çalışmaların hepsinin neticesinde dördüncü iş paketi kapsamında 4 konsorsiyum ortağı kümelenme olarak üyelere sunulacak “yenilikçi hizmetleri” ortaya çıkararak bunu bir anket haline getirip üyeleri ile paylaştılar. Bu anketlerden alınan sonuçların incelenmesi neticesinde en yüksek puanı alan pilot uygulamalar belirlenerek İŞİM’ in yenilikçi hizmetleri olarak 2018 yılı itibariyle üyelerine sunulmaya başlanacaktır.

 

İŞİM’ DEN CLUSTEM PROJESİYLE YENİLİKÇİ HİZMETLER

CLUSTEM Projesi kapsamında gerçekleştirilen kıyaslama analizi raporu, Küme Yöneticiliği Eğitimleri ve 3 ülkede 4 altın markalı küme ziyaretleri sonrasında, proje ortaklarının yaptığı çalışma ile küme üyelerimize birtakım yenilikçi hizmetler verilmeye başlanacaktır. Projenin yılsonunda Avrupa Komisyonuna kapanış raporlarının verilmesiyle beraber, yenilikçi hizmetler de verilmeye başlanacaktır. Projenin en önemli çıktıları arasında sayılan, küme üyelerine sunması planlanan yenilikçi hizmetler arasında çeşitli eğitim & danışmanlık programlarının yanısıra sektörümüzle kesişen sektörlerle ilgili de önemli çalışmalar planlanmaktadır.

 

BAŞARILI UYGULAMA ÖRNEĞİ

İş ve İnşaat Makineleri Kümelemesinin 2015 Ocak ayından bu yana başarılı bir şekilde yürütmekte olduğu COSME Küme Mükemmeliyet Programı kapsamında ki 2 yıl süreli Clustem projesi, KOSGEB tarafından Başarılı Uygulama Örneği seçildi. İŞİM’e Bronz Marka kazandıran Clustem projesi, KOSGEB’in COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması Programı kapsamında Trabzon, İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 4 ilde Proje Yöneticisi Esma Akyüz tarafından anlatıldı. Bu toplantılarda, İŞİM’in Clustem Projesine başvuru şekli, projenin yürütülmesi ve projenin çıktıları ile proje süresince yaşanabilecek zorlukların detaylı şekilde anlatıldığı konferansa, bölgelerin Üniversiteleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknokentleri, Dernekleri, Kümelenmeleri ve OSB’lerinden katılım gösterildi.  KOSGEB tarafından 4 ilde gerçekleştirilen bu Cosme tecrübe paylaşımı toplantılarıyla, bir sonraki çağrı döneminde COSME projelerine katılımın Türkiye genelinde artması hedefleniyor.

 

CLUSTEM PROJESİ ÇIKTILARI

  • KIYASLAMA ANALİZİ RAPORU
  • BRONZ MARKA KÜME MÜKEMMELİYET SERTİFİKASI
  • KÜME YÖNETİCİLİĞİ SERTFİKALI EĞİTİMLERİ
  • BAŞARILI KÜME YÖNETİMLERİNİ YERİNDE ZİYARET ETME VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ İNCELEME FIRSATI
  • AVRUPA KÜMELERİ İLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ ve BENZER AB PROJELERİ İÇİN İŞBİRLİKLERİNİN OLUŞMASI
  • FARKLI SEKTÖRLER ARASINDA BİLGİ ve TECRÜBE PAYLAŞIMLARI
  • KÜME YÖNETİM STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ
  • ULUSAL VE ULUSLARARASI KÜME BİLİNİRLİĞİNİN ARTMASI
  • KÜME KOORDİNATÖRLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN AB PROJE TECRÜBELERİNE KATKI SAĞLAMASI
  • KOBİLERE DAHA YÜKSEK STANDARTLARDA HİZMET SUNABİLMEK İÇİN YÖNETİMSEL ÇÖZÜMLER VE YENİLİKLER

İlgili Görseller