İŞİM CLUSTEM kapsamında Avrupa turunda

Ekleme Tarihi 21.07.2017

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), AB Projesi CLUSTEM kapsamında, Fransa'daki altın markalı kümeleri ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında edinilen bilgiler, küme desteklerinin Fransa’da devlet politikası haline geldiğini ortaya koydu.

İŞİM Koordinatörü Fevzi Gökalp ve Proje Uzmanı Esma Akyüz, proje ortakları; İngiltere, İtalya ve İspanya kümelenmelerinin de katıldığı ziyaret programı kapsamında Fransa’nın Mulhouse ve Lyon şehirlerinde, Altın Markalı 3 kümenin çalışmaları ve yönetim şekilleri hakkında bilgi aldı. Kümelenmenin devlet politikası olarak benimsendiği ülkede ciddi oranlarda destek sağlanırken,sektör geliştirmeye de yüksek düzeyde önem veriliyor.
Kümenin onayladığı firmaya devlet desteği


375 üyesi bulunan Pole Vehicule du Futur Kümelenmesi yüzde 58’i küçük ölçekli, yüzde 22’si orta ölçekli ve yüzde 20’si de büyük ölçekli grup firmalarından oluşuyor. Kümelenmede en çok dikkat çeken yönetim uygulamaları arasında hükümetle imzaladıkları yıllık sözleşme yer alıyor. Sözleşmeyle birlikte; küme devlete verdiği iş planına dair harcama ihtiyaçları için önemli rakamlarda hibe niteliğinde ön finansman alabiliyor. Ayrıca üyelerinin başvurduğu projelere ancak küme onay verirse alacakları devlet desteğine ilaveten yüzde 15 ek hibe desteği sağlanabiliyor.
Kümenin üyelerine sunduğu en önemli 5 hizmet arasında; inovasyon, sanayi performansı (strateji ve iş geliştirme),iş ağı ve ikili iş görüşmeleri,
ekonomik istihbarat ve şirketlerin geliştirilmesi bulunuyor. Mulhose’da Textile Alsace Kümelenmesi de ziyaret edildi.

Programın ikinci aşamasında Lyon şehrinde faaliyetlerine devam eden Techtera Kümelenmesi ve çözüm ortağı Polytech Üniversitesi ile bir
araya gelindi. Altın markayı alan ilk tekstil kümelenmesi olma özelliği taşıyan Techtera, 2005 yılında devlet tarafından inovatif bir küme olarak tanımlanmış ve kurulduğu bu yıldan itibaren tekstil sektöründeki firmalar,  üniversiteler, laboratuvarlar ve teknik merkezlerden oluşan bir ağ oluşturmuş.


Rakibi yönetim kuruluna alıyor


Fransız Hükümeti bu Kümelenmenin de yapmayı vadettiği yıllık iş planı doğrultusunda bütçelerinin yüzde 70’ini karşılayacak oranda hibe desteği veriyor. Tedarikçilerin de üye olduğu Techtera’da göze çarpan farklılıklardan bir diğeri ise aynı sektörde rekabet halinde oldukları güçlü kümelenmelerin yönetim kurulu üyelerine kendi yönetim kurullarında da üyelik vermeleri.


Kapanış toplantısının ev sahibi İŞİM

CLUSTEM hakkında toplantı yapma fırsatı da bulan proje ortakları, projenin son altı aylık faaliyet planı üzerinde görüşerek bir sonraki altın markalı küme ziyaretlerinin; Kopenhag ve Hamburg’da yapılmasını kararlaştırdı. Yıl sonunda tamamlanacak olan kapanış toplantısı ise İŞİM’in ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek.