Eti Maden OSTİM Firmalarıyla İkili İş Görüşmesi Gerçekleştirdi

Ekleme Tarihi 20.07.2017

Eti Maden-OSTİM işbirliği ikili iş görüşmeleriyle devam ediyor.

Eti Maden-OSTİM işbirliği ikili iş görüşmeleriyle devam ediyor. Şirketin; Tesis Mühendislik, Satın Alma, Teknoloji Geliştirme, Üretim Koordinasyon Daire Başkanlıkları ile İşletme yöneticileri, OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri ve OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmelerine üye 52 firma ile 350 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Eti Maden’in ihtiyaçları ve beklentileri aktarıldı, firmaların üretim yetenekleri ve projelere sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

“OSTİM bir yetenek merkezi”
Programın açılışında konuşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Eti Maden temsilcilerine hitap ederek, “OSTİM bir yetenek merkezi. Burada uyduya yedek parça yapan, insana yedek parça yapan profilde her tür işletme mevcut. Biz OSTİM’in bütün imkan ve kabiliyetlerini sizin hizmetinize ve emrinize sunmak istiyoruz. Bir iş makinesinin parçasını size OSTİM’den bulacak, 24 saat size hizmet verebilecek takımlarımız var.” dedi.

“Ülkemizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak yapabiliriz”
Bölge olarak; iş ve inşaat makineleri, kauçuk, savunma ve havacılık, yenilenebilir enerji, medikal ve raylı sistemler sektörlerinde kümelenmeler vasıtasıyla çaba sarf ettiklerini dile getiren Aydın, şu hususların altını çizdi: “Eğer burada yapılabilecek bir işi yurtdışında yaptırıyorsak, günah! Bir şey ‘OSTİM’den yapılamıyor’ denmeden, yapılamıyor değildir. OSTİM, ‘Evet bu yapılamıyor’ diyecek; yoksa yapılıyordur. Biz bu konuda size yardımcı olmaya hazırız. Ben dahil OSTİM’de yapılacak bir iş varsa çaba sarf etmek için çalışacağım. Sizin işlerinizi kolaylaştırmak, size burada hizmet etmek için ben emrinizdeyim. Kimi istiyorsanız, hangi makine, ne lazımsa size bulma konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizin de bu şekilde düşündüğünüze yürekten inanıyorum. Siz de ülkesini seven insanlarsınız. Ülkemizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak yapabiliriz, sistemler kurabiliriz. Hepimiz bir araya gelerek yeni ürünleri, Eti Madenleri başka ülkelerde yapabiliriz. Sizde mühendislik ve tasarım kabiliyetleri olduğunu gördük. Onları yan yana getirip, burada üretip başka ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabiliriz.”