AB COSME PROGRAM ÇAĞRILARI EĞİTİMİ

Ekleme Tarihi 21.10.2019

KOSGEB, AB İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği-COSME Programı'nın ulusal koordinasyonu görevini yürütmektedir. Bu kapsamda ülkemiz içinde Program'a ilişkin tanıtım faaliyetleri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı, çağrıların duyurulması gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
 
KOSGEB, bu faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla, AB Katılım Öncesi fonlarından desteklenen "COSME Programının Koordinasyonun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Desteklenmesi Projesi"ni başlatmış olup, bu çerçevede halihazırda COSME altında yayımlanmış olan “Clusters Go International” çağrısına ülkemizden başvuru yapması olası kurumlara yönelik olarak bir eğitim düzenledi.
 
Eğitim 7-8 Ekim 2019'da Holiday Inn Ankara'da İŞİM Kümelenmesi Proje Koordinatörü Esma Akyüz tarafından verildi. Eğitimde teklif yazma süreçleri ve teklif dosyalarındaki diğer hususlar, kazanılan projenin yürütülmesi ve ortaklarla ilişkiler, avrupalı kurumların Türkiye'ye bakış açısı, iyi bir proje ortağı olmak ve iyi bir proje lideri olmak gibi birçok konuya değinildi ve oldukça verimli bir eğitim gerçekleşmiş oldu.

 

İlgili Görseller